З метою підготовки та реалізації заходів, спрямованих на розвиток взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації:

1. Утворити Робочу групу з питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації (далі – Робоча група).

2. Призначити ГРИЩЕНКА Костянтина Івановича – Міністра закордонних справ України – керівником Робочої групи.

3. Затвердити персональний склад Робочої групи (додається).

Надати керівникові Робочої групи право вносити зміни до її персонального складу, в установленому порядку залучати до роботи в ній працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів, одержувати від органів виконавчої влади необхідні для роботи документи та матеріали.

4. Робочій групі підготувати та внести у двомісячний строк пропозиції щодо стратегії розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації у форматі «3+1».

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

6 червня 2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Президента України

від 6 червня 2011 року № 190/2011-рп

СКЛАД

Робочої групи з питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації

ГРИЩЕНКО Костянтин Іванович – Міністр закордонних справ України, керівник Робочої групи

АНІЩЕНКО Олександр Володимирович – Міністр охорони здоров'я України

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович – віце-президент Національної академії наук України, директор державної установи «Інститут економіки і прогнозування» НАН України (за згодою)

ГОНЧАРУК Андрій Іванович – Радник Президента України – Керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України

ЄРМОЛАЄВ Андрій Васильович – директор Національного інституту стратегічних досліджень

КЛІМКІН Павло Анатолійович – заступник Міністра закордонних справ України – керівник апарату

КОРНІЄНКО Володимир Володимирович – заступник Міністра інфраструктури України – керівник апарату

МАЙКО Віктор Анатолійович – заступник Міністра закордонних справ України

МАКУХА Володимир Олексійович – заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України – керівник апарату

МУНТІЯН Валерій Іванович – Урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами – учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями

ПЯТНИЦЬКИЙ Валерій Тезійович – заступник Міністра економіки України

СІДЕНКО Володимир Романович – заступник директора державної установи «Інститут економіки і прогнозування» НАН України (за згодою)

ШИНКАРУК Лідія Василівна – завідувач відділу державної установи «Інститут економіки і прогнозування» НАН України (за згодою).

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН